Driftssystem, opgavestyring og flådestyringsløsning til kommuner

Oplev fordelene ved 100% papirløs driftsstyring: Hvorfor gøre arbejdsprocesserne mere uoverskuelige, end de behøver at være? Med Synchronicer bliver papirarbejdet overflødigt. Alle kommunale arbejdsprocesser bliver styret digitalt i en samlet opgave- og flådestyring, så du slipper for at bruge tid på dobbeltindtastninger. Det medfører langt bedre kontrol, bedre overblik og mærkbar effektivitet. 

Skab værdi for borgerne med effektiv ressourcestyring

Synchronicer giver jer mulighed for at håndtere alle typer kommunale opgaver i ét samlet it sagssystem. Det betyder, at I lettere kan koordinere på tværs af afdelinger og øge effektiviteten med et bedre overblik over alle processer. Løsningerne er fleksible, og I bestemmer helt selv, hvilke opgaver I ønsker at håndtere og hvordan.


Sådan fungerer det

  1. Kontorpersonale opretter, tildeler og superviserer opgaver fra computeren

  2. De mobile medarbejdere eller chauffører løser og afrapporterer opgaver med apps på en smartphone/tablet – direkte fra arbejdsstedet.

  3. Alt dokumenteres og gemmes i ét elektronisk system.


Planlæg og disponér med fuldt overblik

Du holder styr på årshjulet og alle indkommende kommunale opgaver som fx tilsyn, plejeplaner, borgerhenvendelser, sort og grøn drift fra én samlende opgavestyringsplatform med tilhørende app til iOS og Android til udførende medarbejdere. Du kan nemt disponere og følge opgaver på tværs af arbejdsteams og dermed få overblik over alle arbejdsgange og dokumentation, som du hurtigt kan udtrække til fx aktindsigtsrapporter.

Sømløs integration med KMD OPUS Synchronicer

Oplev den sømløse integration mellem Synchronicer Opgavestyring og KMD Opus økonomisystem, Opus HR og Opus Entreprenør. I får sikret et løbende og retvisende billede af kontering og sparer bl.a. vedligehold af dobbeltkontoplan og besværet med en omsættertabel.

Tid og opgavestyring i ét system – altid korrekt kontering i realtid

Undgå at spilde tid på dobbeltindtastninger – få tiden automatisk og løbende registreret i opgavestyring på kontoret, når mobile medarbejdere arbejder i Job+ appen. Både på vejen (via smartphone/tablet) og kontoret kan tidsregistreringer oprettes, ses, ændres og godkendes. 
 

Tidsregistrering via app på smartphone og tablet

I appen kan medarbejderen registrere tidsforbrug på de forskellige opgaver direkte fra opgavestedet – uanset hvor kort tidsintervallet er. Alternativt, kan I sikre valide data ved at få tiden registreret automatisk under arbejdet i opgavestyringens tilhørende app, Job+. Medarbejderen kan nemt tilføje fx frokost, afspadsering eller vask af bil med et enkelt klik. 
 

Saml alle tidsdata – også på udstyr

Tidsregistreringen knyttes til en opgave, hvor medarbejderen også kan tilføje brug af fx maskiner eller køretøjer. Med løbende og korrekte data får I hurtigt overblik over rentabilitet og udnyttelsesgrad på alt udstyr. I kan også tilføje rekvisitionsnumre til en tidsregistrering, så den hurtigere bliver klar til fakturering. 

Nem og hurtig håndtering af rettelser

På farten kan medarbejderen lægge sin tid til godkendelse hos lederen på kontoret. På lederoversigten kan lederen hurtigt se, rette og godkende tidsregistreringerne. Retter lederen i registreringerne inden godkendelse, noteres det på registreringen, og medarbejderen kan se rettelsen ved næste login. Retter medarbejderen i en registrering efter lederens godkendelse, får lederen besked, så ændringen hurtigt kan godkendes. Når tiden er låst til lønkørsel, kan den ikke længere rettes af medarbejderen. 

Slut med gule sedler og uoverskuelige regneark

Synchronicer opgavestyring er udviklet således, at I som kommune nemt kan prioritere, planlægge og disponere både det akutte og årshjulets tilbagevendende opgaver. Dermed får du nemt styr på både nye og cykliske opgaver i et samlet system. Hvor du kan håndtere alt fra tilsynsopgaver til rute- og driftsopgaver med fuld dokumentation – uanset hvor du og dine kollegaer befinder jer.

Du kan styre alt ned til mindste detalje med overblik og disponering i realtid med kombineret kort og listevisning af opgaver og medarbejdere. Hertil kan I gøre egne GIS informationer tilgængelige på kortet, så medarbejderne kan danne sig et præcist visuelt overblik i enhver arbejdssituation.

Tracking

Få overblik over køretøjernes placering, præcis kundefakturering og automatisk dokumentation

Rutekørsel

Spar kilometer og tid på ruterne, og få automatisk beregnet den mest effektive kørselsplan

Vintertjeneste

Systematisér snerydning og saltning, og gør det nemt for medarbejderne at koordinere arbejdet

Tip kommunen

Lad borgerne hjælpe jer med tip om forhold, der bør udbedres i kommunen, som fx graffiti og skader

Parkering

Giv cityassistenter og parkeringsvagter overblik over opgaverne og området

RotteGIS

Registrér og dokumentér effektivt indsatsen mod rotter med tilhørende app til rottefængerne og borgere

Risikotræer

Hold styr på tilsyn og handlinger for risikotræer, samt træernes individuelle forhold og udvikling

Brøndsugning

Få registreret sugning og status på hver brønd med det samme, når slamsugeren kører ruten

Eftersyn med lysanlæg

Hav altid styr på lysvedligeholdelse med overblik, dokumentation og historik på alle gadelygterne

Græsslåning

Systematisér og styr græsslåning effektivt med automatisk dokumentation af arbejdet

Kube- og affaldskørsel

Få overblik over affaldstømning, og gør processen systematisk med fuld dokumentation og overblik

Grundejerforpligtelser

Få nemt og effektivt styr på sagerne med overblik over forløb, dokumentation og opfølgninger

Synchronicer giver os et konstant overblik over, hvor meget der er blevet brugt på de enkelte opgaver – samtidig med at dokumentation er på plads med det samme.

– DRIFTSCHEF HENRIK CARLSEN, GLADSAXE KOMMUNE

Synchronicer har mange til- og fravalgsmuligheder, derfor kunne vi skræddersy løsningerne fuldstændigt til vores virksomhed – uden at binde os til et standardsystem.

– ADM. DIREKTØR HENRIK PURLUND, KURÉRGRUPPEN

Synchronicer har hjulpet os med at gøre dokumentation nemmere på gaden. Vi har ligeledes fået optimeret arbejdsgangene markant ved at kunne analysere opgavetyper og data. 

– PARKERINGSCHEF STEFAN FROST, FREDERIKSBERG KOMMUNE

Fleksible løsninger

Arbejd videre offline

Nem ERP integration

Lokal dansk support

Fokus på brugervenlighed

Alt er samlet i ét system

 

INTEGRATION

Alle vores løsninger og apps er nemme at integrere med eksisterende systemer, og det sker til en fast lav pris. Synchronicer er allerede integreret med forskellige ERP systemer, heriblandt Dataløn, KMD Opus og Navision.

 

LÆS MERE OM INTEGRATION

Lad os tale om mulighederne

Synchronicer er et fleksibelt system, der kan anvendes til at håndtere mange forskellige typer opgaver og medarbejdere. It løsningen giver i dag resultater på bundlinjen for virksomheder med alt fra 30 til flere tusinde medarbejdere. Kontakt os for en uforpligtende vurdering af, hvordan Synchronicer kan effektivisere arbejdsgangene i netop jeres virksomhed.

Har du brug for support til Synchronicer? Få support her.

Vil du høre mere om Synchronicer?