Nyt IoT samarbejde

Synchronicer handler i høj grad om koordinering og effektivisering af arbejdsprocesser med overblik over opgaver og data – så du effektivt kan igangsætte f.eks. en arbejdsgang, en aflæsning, en måling, en udskiftning, en reparation og tildele opgaven til den nærmeste medarbejder eller medarbejderen med de rigtige kvalifikationer.

IoT (Internet of Things) favner bredt som begreb – men for Synchronicer giver IoT helt konkret mulighed for at modtage live data automatisk via sensorer. Dermed undgår du at sende medarbejdere, kunder, borgere eller brugere fysisk ud for at registrere en hændelse eller opgave.

Synchronicer fik allerede tidligere på året de første intelligente IoT løsninger integreret, og potentialet er stort. Udover intelligente skraldespande og rottefælder, oplever vi en stor interesse for sensorer, der skal effektivisere et hav af forskellige arbejdsområder – lige fra pejlebrønde der selv måler indhold, til måtter i ældreplejen som selv registrerer beboernes færden.

Vi har derfor indgået et samarbejde med IoT Denmark, den danske operatør af SigFox-netværket, som ikke alene bistår os med viden og forståelse for mulighederne i netværket, men også selve hardwaren og anvendelsesmulighederne i de nye teknologier. Vores første fælles projekter er allerede i gang, og vi glæder os til sammen at levere intelligente løsninger, der giver jer de bedste forudsætninger for en optimal effektivisering af hverdagen.

Se flere nyheder