Nyt år – nye features

 

Er du klar til et nyt år med nye features, der gør 2018 endnu bedre?

Gå på opdagelse i:

Præcis dokumentation med automatisk dato- og tidsstempel

Nu er det blevet endnu nemmere at dokumentere, hvordan en opgave så ud både før og efter udbedringen. I får elimineret tvivlsspørgsmål omkring dokumentation, da billederne automatisk får tilføjet et tidstempel direkte på billedet.

Tag blot et billede i appen før og efter arbejdet, så har du automatisk fået dokumenteret det præcise tidspunkt for eksempelvis et tilsyn. Automatisk tidsstempel gør især arbejdet nemmere f.eks. i forbindelse med grundejerforpligtelser og mindsker risikoen for konflikter i forhold til, hvornår en opgave blev løst.


Hvem har læst dokumentet?

Få muligheden for at aktivere ‘krævet login’ på eArkiv, så du får overblik over, om medarbejderne har læst de vigtige dokumenter. Ligeledes kan du altid holde styr på, om en medarbejder eksempelvis har læst en ny udgave af procedurereglerne eller andre vigtige dokumenter.


Undgå dobbeltarbejde

Nu kan I søge både på en specifik opgave eller en placering direkte fra JOB+ og OBS+ appen. Med en søgningsfunktion direkte i appen kan medarbejderen eller chaufføren hurtigt finde ud af, om et specifikt emne allerede er blevet oprettet, inden medarbejderen går i gang med at oprette en ny observation eller opgave. På den måde undgår I dobbeltregistreringer af samme opgave/fejl fra medarbejderne på farten.


Udkald: Kald automatisk en gruppe medarbejdere ud

Med vores nye brugervenlige udkaldsrobot, kan du reagere hurtigt, når en gruppe medarbejdere skal rykke hurtigt ud. Du sparer tid og får nemt overblik over, om medarbejderne har accepteret udkaldet – i takt med at udkaldsrobotten kalder dem op. Udkaldsrobotten er især et oplagt værktøj til vintertjenester, men du kan også anvende robotten til mange andre formål, hvor der skal handles hurtigt – f.eks. i forbindelse med faste beredskabsplaner, alarm- og assistanceudkald osv.


Vidste du…

At man som leder kan få vist kortet med medarbejdernes arbejdsspor direkte på smartphone eller tablet? På den måde kan du få overblik over medarbejdernes arbejdsproces – også når du selv er på farten. Både på kontoret og på farten kan du filtrere, hvilke medarbejdere eller områder der skal vises på kortet – og hvor detaljeret du vil se arbejdsgangen.


Få sikret valide data til analysebrug

Menneskelige fejl forekommer – men hvordan undgår du, at de påvirker jeres data negativt, og derfor ikke er retvisende? Du kan sikre bedre datakvalitet ved både at indsamle data manuelt og automatisk fra medarbejdernes arbejdsgang. På den måde kan du krydstjekke, hvad der eksempelvis er det reelle tidsforbrug på en given type opgave eller rute.

Synchronicer kan levere fire typer af dataindsamling, som hjælper dig til bedre datakvalitet:

  • Lav et ”geofence” omkring hver opgave, så registrerer Synchronicer automatisk, hvornår chaufføren eller medarbejderen ankom til opgaven, og hvornår medarbejderen forlod opgavestedet. På den måde er tidspunkterne automatisk logget for hver opgave.
  • Kontoret kan aflæse opgavens varighed ud fra ankomst- og afgangstid på selve opgaven.
  • Medarbejderen kan rette Synchronicers registrerede ankomst- og afgangstider fra opgaven, hvis der er hændelser, som har haft indflydelse – det kan f.eks. være ventetid.
  • Synchronicer indikerer, hvor tæt medarbejderen var på opgaven, da den blev udført – hertil kan I vælge, at medarbejderen ikke skal kunne færdiggøre opgaven, før medarbejderen befinder sig inden for et bestemt antal meter fra opgaven.

Synchronicer giver dig mulighed for at sammenligne alle disse typer registreringer – automatiske som manuelle, så du sikrer, at data bliver så retvisende som muligt. På den måde undgår I at miste den reelle tid, som I skulle fakturere en kunde, hvis chaufføren eller medarbejderen f.eks. trykker på ankomst for sent, glemmer at færdiggøre opgaven, eller hvis chaufføren venter en halv time på at aflevere varen.

I sammenholder blot den pågældende registrering med de øvrige registreringer, så I nemmere kan aflæse, hvor der f.eks. ofte opstår ventetid, eller om chaufførerne ofte ankommer tidligere end den aftalte ankomst. Med indsigt i de forskellige registreringstyper bliver det nemmere at optimere f.eks. kørselsplanlægningen fremover.

 

Har du spørgsmål til de nye features, eller ønsker du et tilbud? Så kontakt os.

Se flere nyheder