En november med nye features i luften

Vi går november i møde med at sende en masse nye features i luften, som du allerede nu kan få glæde af.

Find alle de nye muligheder herunder:

 

Få hurtigt en rapport klar som pdf, html eller csv fil

Udtræk nemt og hurtigt de relevante rapporter i det format og tidsinterval, du skal bruge – til f.eks. ledelsesrapportering, præsentation eller analysebrug. Aftal blot med os, hvad rapporterne skal indeholde – det kan være alt fra data om tidsforbrug, liggetid, til hvorvidt opgaverne blev løst for sent eller til tiden. Herefter vil du fremover på få sekunder kunne udtrække relevante rapporter i formaterne pdf, html eller csv. Når du vælger html, kan du både få præsenteret data i form af heatmaps eller kortvisning.

Eksempler på udtræk af data i html som heatmap og kortvisning:


Eksempler på udtræk af rapporter i csv fil eller pdf: 


Er alle elementer færdiggjorte på opgaven?

Hold nemt styr på, om alle opgavernes elementer er færdiggjorte – både fra appen og på kontoret. Indeholder en opgave f.eks. fejning af en vejgruppe, får du nemt overblik over antallet af færdiggjorte veje. Du får både vist antal færdiggjorte elementer på de enkelte opgaver og hvor stor en del af opgaven, der er færdiggjort i procentvisning.


Præcis dokumentation på billeder

Tag billeder i en Synchronicer app med detaljeret og præcis billeddokumentation. Appen kan automatisk tilføje et stempel på billedet med tidspunkt og billedets præcise placering med længde- og breddegrad anført. Du får automatisk sendt og gemt billeddokumentationens detaljer, så det ligger samlet i jeres opgavestyring. På den måde er dokumentationens præcise placering og tidspunkt altid nemt tilgængeligt på opgavens forløb for alle relevante medarbejdere.


Få nemt overblik over opgavernes prioriteter

Overse aldrig opgavernes prioriteter i appen med den nye prioritetsvisning på opgavelisten og puljekortet. Du har nemlig mulighed for at få tydelig prioritetsvisning med prioritetsfarver på de forskellige opgaver i appen. På puljekortet kan positionsikonet både indikere opgavens forbogstav og prioritetsfarve. Hertil bliver opgavens position markeret med en rød cirkel, når opgaven haster.


Hvad er ellers nyt i Synchronicer?

Vi arbejder altid løbende på at gøre funktionaliteterne i Synchronicer endnu bedre. Herunder får du indblik i, hvad der ellers er nyt – stort som småt – både på kontorplatformen og i de forskellige Synchronicer apps.

 • Ny knap i opgavestyringen: Tilgå lynhurtigt ‘Adresser’ via siden ‘kunder’.
 • Modulet ‘skademelding’ har fået et endnu mere brugervenligt layout.
 • En ny funktion kører alle aktive ture igennem for brugeren og nulstiller ‘alert level’ på aktive ture til den næste arbejdsdag. Det betyder, at eventuelle alarmer altid kun er gældende pr. dag, når du kører med ‘uendelige ture’ i din opsætning.
 • Tidsregistrering har fået nyt layout på stamdatasiderne – og du kan nu hurtigt se direkte fra dagsoversigten, om der er tilføjet tillæg på en dag. Som leder får du derfor hurtigere overblik over de forskellige tidsregistreringer.
 • Når du bruger søgefunktionen, kan du nu også få vist infofeltet i de fremsøgte opgaver, så du hurtigt spotter vigtig information om opgaverne – allerede inden du åbner dem.
 • Direkte fra søgeresultater kan du eksportere de fremsøgte opgaver til en html, Excel eller csv fil med alle de opgaveinformationer, som søgeresultaterne fremviser.
 • BigBelly opgaver kan automatisk blive prioriteret – så f.eks. en fyldningsstatus på 100% automatisk bliver prioriteret på opgaven som ‘akut’.
 • Medarbejdere kan nu automatisk få sendt en mailpåmindelse, når de har en tur/opgave med deadline dags dato, som endnu ikke er åbnet/færdiggjort i appen.
 • Du kan nu få fordelt kortlag til både ‘hovedoplysninger’, ‘mixkort’ og ‘puljekort’ fra opgavestyring på kontoret, og ‘arbejdssporkort’, ‘opgavelistekort’, ‘puljekort’ og ’tilsynskort’ fra appen.
 • Har I knappen ‘udsæt tur’ i Job+ appen, kan I vælge at erstatte den med ‘log af’ i stedet. Turen vil stadig blive frigivet/udsat, men når I logger af, lander I på login siden i stedet for ‘vælg tur’.
 • Du vælger nu selv, om navigationen skal aktiveres, når du starter en opgave i appen.
 • Genvej til virksomhedslinks vil nu kun blive vist, hvis I anvender links.
 • Arbejdssporkortet har fået dynamiske felter, så du hurtigt kan oprette en opgave direkte fra kortet, og du kan blive navigeret til hvert elements nøjagtige placering.
 • Du kan nu se tidspunktet for den seneste færdiggjorte ‘konstruktionstur’.
 • Du har mulighed for at flytte flere opgaver på samme tid direkte fra puljekortet.
 • Turlisten kan nu vise, om turens starttid og startdato er overskredet.

 

Ønsker du nærmere information om de nye funktioner? Så kontakt os.

Se flere nyheder