KONTAKT

Integration til ERP-systemer og tredjeparter

Nem integration til andre it systemer

Alle vores løsninger og apps er nemme at integrere med eksisterende systemer, og det sker til en fast lav pris. Synchronicer er allerede integreret med forskellige ERP systemer, heriblandt KMD OpusDataløn, Brugerdata og Navision.

Integration til Synchronicer

I servicekataloget ‘Synchronicer as a service‘ finder du vores fleksible webservices, der gør det nemmere for din virksomhed at tilgå de nødvendige data i Synchronicer. Fleksibiliteten og de forskellige interfaces- og tilgangsmuligheder i vores webservices giver de bedste forudsætninger for en effektiv og vellykket integrationsproces.

Service Catalog for External Synchronicer services

SOAP services

These services are provided as SOAP 1.1 services

The services are formally described in the WSDL: //xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/SynchronicerSoapAPIServices.wsdl

These services are provided on the URL: //xml.synchronicer.dk/express/site/synchronicer/services/apisoap

ServiceSOAPAction Schema RequestResponse Description
associatedOwnerLoginassociatedOwnerLogin//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/associatedOwnerLogin.xsdassociatedOwnerLogin associatedOwnerLoginResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.associatedownerlogin
changePassword changePassword//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/changePassword.xsd changePasswordchangePasswordResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.changepassword
configurationGetconfigurationGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/configurationGet.xsdconfigurationGetconfigurationGetResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.configurationget
destinationCreatedestinationCreate//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/destinationCreate.xsddestinationCreatedestinationCreateResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationcreate
destinationGetdestinationGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/destinationGet.xsd destinationGet destinationGetResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationget
destinationSetValuesdestinationSetValues//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/destinationSetValues.xsddestinationSetValues destinationSetValuesResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationsetvalues
employeeGetemployeeGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/employeeGet.xsdemployeeGetemployeeGetResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.employeeget
employeeGetListOfemployeeGetListOf//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/employeeGetListOf.xsdemployeeGetListOf employeeGetListOfResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.employeegetlistof
helloSynchronicerhelloSynchronicer//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/helloSynchronicer.xsdhelloSynchronicerhelloSynchronicerResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.hellosynchronicer
loginlogin//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/login.xsdloginloginResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.login
referenceTableGetreferenceTableGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableGet.xsd referenceTableGetreferenceTableGetResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetableget
referenceTableRowCreatereferenceTableRowCreate//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableRowCreate.xsdreferenceTableRowCreatereferenceTableRowCreateResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowcreate
referenceTableRowRemovereferenceTableRowRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableRowRemove.xsdreferenceTableRowRemovereferenceTableRowRemoveResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowremove
referenceTableRowSetValuesreferenceTableRowSetValues//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableRowSetValues.xsdreferenceTableRowSetValuesreferenceTableRowSetValuesResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowsetvalues
referenceTableRowsUpdateCreatereferenceTableRowsUpdateCreate//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableRowsUpdateCreate.xsdreferenceTableRowsUpdateCreate referenceTableRowsUpdateCreate //help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowsupdatecreate
registrationAssignregistrationAssign//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationAssign.xsdregistrationAssignregistrationAssignResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationassign
registrationCreate registrationCreate//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationCreate.xsdregistrationCreateregistrationCreateResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationcreate
registrationCreateCompletedregistrationCreateCompleted//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationCreateCompleted.xsdregistrationCreateCompletedregistrationCreateCompletedResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationcreatecompleted
registrationFindByReferenceregistrationFindByReference//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationFindByReference.xsdregistrationFindByReferenceregistrationFindByReferenceResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationfindbyreference
registrationFindBySearchregistrationFindBySearch//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationFindBySearch.xsdregistrationFindBySearchregistrationFindBySearchResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationfindbysearch
registrationGetregistrationGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationGet.xsdregistrationGetregistrationGetResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationget
registrationItemRemoveregistrationItemRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationItemRemove.xsd registrationItemRemoveregistrationItemRemoveResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemremove
registrationItemSetValueregistrationItemSetValue//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationItemSetValue.xsdregistrationItemSetValueregistrationItemSetValueResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemsetvalue
registrationItemsRemoveregistrationItemsRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationItemsRemove.xsdregistrationItemsRemoveregistrationItemsRemoveResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemsremove
registrationItemsSetValueregistrationItemsSetValue//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationItemsSetValue.xsdregistrationItemsSetValueregistrationItemsSetValueResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemssetvalue
registrationRemoveregistrationRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationRemove.xsdregistrationRemove registrationRemoveResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationremove
registrationSetValuesregistrationSetValues//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationSetValues.xsdregistrationSetValuesregistrationSetValuesResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationsetvalues
registrationTableItemRemoveregistrationTableItemRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableItemRemove.xsdregistrationTableItemRemoveregistrationTableItemRemoveResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableitemremove
registrationTableItemSetValueregistrationTableItemSetValue//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableItemSetValue.xsdregistrationTableItemSetValueregistrationTableItemSetValueResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableitemsetvalue
registrationTableItemsSetValuesregistrationTableItemsSetValues//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableItemsSetValues.xsdregistrationTableItemsSetValues registrationTableItemsSetValuesResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableitemssetvalues
registrationTableRemoveregistrationTableRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableRemove.xsdregistrationTableRemoveregistrationTableRemoveResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableremove
registrationTableRowRemoveregistrationTableRowRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableRowRemove.xsdregistrationTableRowRemove registrationTableRowRemoveResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtablerowremove
registrationTablesRemoveregistrationTablesRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTablesRemove.xsdregistrationTablesRemove registrationTablesRemoveResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtablesremove
registrationUnassignregistrationUnassign//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationUnassign.xsdregistrationUnassign registrationUnassignResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationunassign
tourCanceltourCancel//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourCancel.xsdtourCancel tourCancelResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourcancel
tourCreatetourCreate//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourCreate.xsdtourCreate tourCreateResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourcreate
tourFindByReferencetourFindByReference//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourFindByReference.xsdtourFindByReference tourFindByReferenceResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourfindbyreference
tourGettourGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourGet.xsd tourGettourGetResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourget
tourRemovetourRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourRemove.xsdtourRemove tourRemoveResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourremove
tourSetToPlannedtourSetToPlanned//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourSetToPlanned.xsdtourSetToPlanned tourSetToPlannedResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursettoplanned
tourSetToStarttourSetToStart//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourSetToStart.xsdtourSetToStart tourSetToStartResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursettostart
tourSetValuestourSetValues//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourSetValues.xsdtourSetValuestourSetValuesResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursetvalues
userCreateuserCreate//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userCreate.xsduserCreateuserCreateResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.usercreate This is a payable service, which you need a special subscription to access
userGetuserGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userGet.xsduserGet userGetResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userget This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRemoveuserRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userRemove.xsduserRemoveuserRemoveResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userremove This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRoleRemoveuserRoleRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userRoleRemove.xsd userRoleRemove userRoleRemoveResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userroleremove This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRolesAllowedGetuserRolesAllowedGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userRolesAllowedGet.xsduserRolesAllowedGetuserRolesAllowedGetResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userrolesallowedget This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRoleSetuserRoleSet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userRoleSet.xsduserRoleSetuserRoleSetResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userroleset This is a payable service, which you need a special subscription to access
userSetValuesuserSetValues//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userSetValues.xsd userSetValuesuserSetValuesResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.usersetvalues This is a payable service, which you need a special subscription to access
vehicleGetvehicleGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/vehicleGet.xsd vehicleGetvehicleGetResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.vehicleget
vehicleGetListOfvehicleGetListOf//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/vehicleGetListOf.xsdvehicleGetListOf vehicleGetListOfResponse//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.vehiclegetlistof

JSON services

These services can be called using GET parameters. The services return JSON documents

The parameter values used in GET requests must be in the UTF-8 characterset and they must be URL-encoded

These services are provided on the URL: //xml.synchronicer.dk/express/site/synchronicer/services/apijson

ServiceRequest parameters and exampleDescription
associatedOwnerLogin
Field
Data type
Optional/Required
associatedOwner
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?associatedOwner=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=associatedOwnerLogin
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.associatedownerlogin
changePassword
Field
Data type
Optional/Required
newPassword
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?newPassword=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=changePassword
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.changepassword
configurationGet
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=configurationGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.configurationget
destinationCreate
Field
Data type
Optional/Required
destination
xs:string
optional
destinationType
xs:string
required
provider
xs:string
optional
name
xs:string
optional
address
xs:string
required
address2
xs:string
optional
zipCode
xs:string
required
city
xs:string
required
country
xs:string
optional
latitude
xs:string
optional
longitude
xs:string
optional
reference
xs:string
optional
mainPhone
xs:string
optional
mainMobile
xs:string
optional
mainEmail
xs:string
optional
mainFax
xs:string
optional
contactPersonName
xs:string
optional
contactPhone
xs:string
optional
contactEmail
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?destination=[value]&destinationType=[value]&provider=[value]&name=[value]&address=[value]&address2=[value]&zipCode=[value]&city=[value]&country=[value]&latitude=[value]&longitude=[value]&reference=[value]&mainPhone=[value]&mainMobile=[value]&mainEmail=[value]&mainFax=[value]&contactPersonName=[value]&contactPhone=[value]&contactEmail=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=destinationCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationcreate
destinationGet
Field
Data type
Optional/Required
destination
xs:string
required
destinationType
xs:string
required
provider
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?destination=[value]&destinationType=[value]&provider=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=destinationGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationget
destinationSetValues
Field
Data type
Optional/Required
destination
xs:string
required
destinationType
xs:string
required
provider
xs:string
optional
name
xs:string
optional
address
xs:string
optional
address2
xs:string
optional
zipCode
xs:string
optional
city
xs:string
optional
country
xs:string
optional
latitude
xs:string
optional
longitude
xs:string
optional
reference
xs:string
optional
mainPhone
xs:string
optional
mainMobile
xs:string
optional
mainEmail
xs:string
optional
mainFax
xs:string
optional
contactPersonName
xs:string
optional
contactPhone
xs:string
optional
contactEmail
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?destination=[value]&destinationType=[value]&provider=[value]&name=[value]&address=[value]&address2=[value]&zipCode=[value]&city=[value]&country=[value]&latitude=[value]&longitude=[value]&reference=[value]&mainPhone=[value]&mainMobile=[value]&mainEmail=[value]&mainFax=[value]&contactPersonName=[value]&contactPhone=[value]&contactEmail=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=destinationSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationsetvalues
employeeGet
Field
Data type
Optional/Required
employee
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?employee=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=employeeGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.employeeget
employeeGetListOf
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=employeeGetListOf
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.employeegetlistof
helloSynchronicer
Field
Data type
Optional/Required
helloParm1
xs:string
optional
helloParm2
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?helloParm1=[value]&helloParm2=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=helloSynchronicer
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.hellosynchronicer
login
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=login
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.login
referenceTableGet//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetableget
referenceTableRowCreate
Field
Data type
Optional/Required
referenceTable
xs:string
required
provider
xs:string
optional
recordId
xs:string
required
reference
xs:string
optional
displayValue
xs:string
optional
custom1
xs:string
optional
custom2
xs:string
optional
custom3
xs:string
optional
providerReference
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?referenceTable=[value]&provider=[value]&recordId=[value]&reference=[value]&displayValue=[value]&custom1=[value]&custom2=[value]&custom3=[value]&providerReference=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=referenceTableRowCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowcreate
referenceTableRowRemove
Field
Data type
Optional/Required
referenceTable
xs:string
required
provider
xs:string
optional
recordId
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?referenceTable=[value]&provider=[value]&recordId=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=referenceTableRowRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowremove
referenceTableRowSetValues
Field
Data type
Optional/Required
referenceTable
xs:string
required
provider
xs:string
optional
recordId
xs:string
required
reference
xs:string
optional
displayValue
xs:string
optional
custom1
xs:string
optional
custom2
xs:string
optional
custom3
xs:string
optional
providerReference
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?referenceTable=[value]&provider=[value]&recordId=[value]&reference=[value]&displayValue=[value]&custom1=[value]&custom2=[value]&custom3=[value]&providerReference=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=referenceTableRowSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowsetvalues
registrationAssign
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationAssign
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationassign
registrationCreate
Field
Data type
Optional/Required
registrationType
xs:string
required
earlyDate
xs:string
required
earlyTime
xs:string
required
lateDate
xs:string
required
lateTime
xs:string
required
reference
xs:string
optional
tourType
xs:string
required
provider
xs:string
optional
destinationType
xs:string
optional
destination
xs:string
optional
group
xs:string
optional
durationMinutes
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationType=[value]&earlyDate=[value]&earlyTime=[value]&lateDate=[value]&lateTime=[value]&reference=[value]&tourType=[value]&provider=[value]&destinationType=[value]&destination=[value]&group=[value]&durationMinutes=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationcreate
registrationCreateCompleted
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationCreateCompleted
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationcreatecompleted
registrationFindByReference
Field
Data type
Optional/Required
reference
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?reference=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationFindByReference
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationfindbyreference
registrationFindBySearch
Field
Data type
Optional/Required
q
xs:string
optional
rows
xs:string
optional
sort
xs:string
optional
start
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?q=[value]&rows=[value]&sort=[value]&start=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationFindBySearch
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationfindbysearch
registrationGet
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationget
registrationItemRemove
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
item
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&item=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationItemRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemremove
registrationItemSetValue
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
item
xs:string
required
value
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&item=[value]&value=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationItemSetValue
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemsetvalue
registrationItemsRemove
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationItemsRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemsremove
registrationRemove
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationremove
registrationSetValues
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
reference
xs:string
optional
earlyDate
xs:string
optional
earlyTime
xs:string
optional
lateDate
xs:string
optional
lateTime
xs:string
optional
durationMinutes
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&reference=[value]&earlyDate=[value]&earlyTime=[value]&lateDate=[value]&lateTime=[value]&durationMinutes=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationsetvalues
registrationTableItemRemove
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
item
xs:string
required
rowId
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&item=[value]&rowId=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTableItemRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableitemremove
registrationTableItemSetValue
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
item
xs:string
required
rowId
xs:string
required
value
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&item=[value]&rowId=[value]&value=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTableItemSetValue
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableitemsetvalue
registrationTableRemove
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTableRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableremove
registrationTableRowRemove
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
rowId
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&rowId=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTableRowRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtablerowremove
registrationTablesRemove
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTablesRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtablesremove
registrationUnassign
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationUnassign
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationunassign
tourCancel
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourCancel
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourcancel
tourCreate
Field
Data type
Optional/Required
contact
xs:string
optional
group
xs:string
optional
provider
xs:string
optional
tourType
xs:string
required
reference
xs:string
optional
plannedStartDate
xs:string
optional
plannedStartTime
xs:string
optional
plannedEndDate
xs:string
optional
plannedEndTime
xs:string
optional
vehicle
xs:string
optional
employee
xs:string
optional
description
xs:string
optional
type
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?contact=[value]&group=[value]&provider=[value]&tourType=[value]&reference=[value]&plannedStartDate=[value]&plannedStartTime=[value]&plannedEndDate=[value]&plannedEndTime=[value]&vehicle=[value]&employee=[value]&description=[value]&type=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourcreate
tourFindByReference
Field
Data type
Optional/Required
tourType
xs:string
required
reference
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourType=[value]&reference=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourFindByReference
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourfindbyreference
tourGet
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourget
tourRemove
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourremove
tourSetToPlanned
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourSetToPlanned
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursettoplanned
tourSetToStart
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourSetToStart
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursettostart
tourSetValues
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
vehicle
xs:string
optional
employee
xs:string
optional
reference
xs:string
optional
description
xs:string
optional
plannedStartDate
xs:string
optional
plannedStartTime
xs:string
optional
plannedEndDate
xs:string
optional
plannedEndTime
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&vehicle=[value]&employee=[value]&reference=[value]&description=[value]&plannedStartDate=[value]&plannedStartTime=[value]&plannedEndDate=[value]&plannedEndTime=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursetvalues
userCreate
Field
Data type
Optional/Required
userLogonName
xs:string
required
userName
xs:string
required
userInitials
xs:string
required
userCommonID
xs:string
required
userEmail
xs:string
optional
userPhone
xs:string
optional
userSalaryID
xs:string
optional
userPassword
xs:string
optional
userLanguage
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userLogonName=[value]&userName=[value]&userInitials=[value]&userCommonID=[value]&userEmail=[value]&userPhone=[value]&userSalaryID=[value]&userPassword=[value]&userLanguage=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.usercreate This is a payable service, which you need a special subscription to access
userGet
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userget This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRemove
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userremove This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRoleRemove
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
userRole
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&userRole=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userRoleRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userroleremove This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRolesAllowedGet
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userRolesAllowedGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userrolesallowedget This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRoleSet
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
userRole
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&userRole=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userRoleSet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userroleset This is a payable service, which you need a special subscription to access
userSetValues
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
userLogonName
xs:string
optional
userName
xs:string
optional
userInitials
xs:string
optional
userEmail
xs:string
optional
userPhone
xs:string
optional
userSalaryID
xs:string
optional
userPassword
xs:string
optional
userLanguage
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&userLogonName=[value]&userName=[value]&userInitials=[value]&userEmail=[value]&userPhone=[value]&userSalaryID=[value]&userPassword=[value]&userLanguage=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.usersetvalues This is a payable service, which you need a special subscription to access
vehicleGet
Field
Data type
Optional/Required
vehicle
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?vehicle=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=vehicleGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encode
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.vehicleget
vehicleGetListOf
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=vehicleGetListOf
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.vehiclegetlistof

XML services

These services can be called by POST requests of XML documents or by GET specifying request parameters

If you call the services using GET requests, the parameter values must be in the UTF-8 characterset and they must be URL-encoded

These services are provided on the URL: //xml.synchronicer.dk/express/site/synchronicer/services/apixml

Service SchemaRequest parameters and exampleDescription
associatedOwnerLogin//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/associatedOwnerLogin.xsd
Request element name
Response element name
associatedOwnerLogin
associatedOwnerLoginResponse
Field
Data type
Optional/Required
associatedOwner
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?associatedOwner=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=associatedOwnerLogin
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.associatedownerlogin
changePassword//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/changePassword.xsd
Request element name
Response element name
changePassword
changePasswordResponse
Field
Data type
Optional/Required
newPassword
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?newPassword=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=changePassword
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.changepassword
configurationGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/configurationGet.xsd
Request element name
Response element name
configurationGet
configurationGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=configurationGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.configurationget
destinationCreate//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/destinationCreate.xsd
Request element name
Response element name
destinationCreate
destinationCreateResponse
Field
Data type
Optional/Required
destination
xs:string
optional
destinationType
xs:string
required
provider
xs:string
optional
name
xs:string
optional
address
xs:string
required
address2
xs:string
optional
zipCode
xs:string
required
city
xs:string
required
country
xs:string
optional
latitude
xs:string
optional
longitude
xs:string
optional
reference
xs:string
optional
mainPhone
xs:string
optional
mainMobile
xs:string
optional
mainEmail
xs:string
optional
mainFax
xs:string
optional
contactPersonName
xs:string
optional
contactPhone
xs:string
optional
contactEmail
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?destination=[value]&destinationType=[value]&provider=[value]&name=[value]&address=[value]&address2=[value]&zipCode=[value]&city=[value]&country=[value]&latitude=[value]&longitude=[value]&reference=[value]&mainPhone=[value]&mainMobile=[value]&mainEmail=[value]&mainFax=[value]&contactPersonName=[value]&contactPhone=[value]&contactEmail=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=destinationCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationcreate
destinationGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/destinationGet.xsd
Request element name
Response element name
destinationGet
destinationGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
destination
xs:string
required
destinationType
xs:string
required
provider
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?destination=[value]&destinationType=[value]&provider=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=destinationGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationget
destinationSetValues//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/destinationSetValues.xsd
Request element name
Response element name
destinationSetValues
destinationSetValuesResponse
Field
Data type
Optional/Required
destination
xs:string
required
destinationType
xs:string
required
provider
xs:string
optional
name
xs:string
optional
address
xs:string
optional
address2
xs:string
optional
zipCode
xs:string
optional
city
xs:string
optional
country
xs:string
optional
latitude
xs:string
optional
longitude
xs:string
optional
reference
xs:string
optional
mainPhone
xs:string
optional
mainMobile
xs:string
optional
mainEmail
xs:string
optional
mainFax
xs:string
optional
contactPersonName
xs:string
optional
contactPhone
xs:string
optional
contactEmail
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?destination=[value]&destinationType=[value]&provider=[value]&name=[value]&address=[value]&address2=[value]&zipCode=[value]&city=[value]&country=[value]&latitude=[value]&longitude=[value]&reference=[value]&mainPhone=[value]&mainMobile=[value]&mainEmail=[value]&mainFax=[value]&contactPersonName=[value]&contactPhone=[value]&contactEmail=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=destinationSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationsetvalues
employeeGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/employeeGet.xsd
Request element name
Response element name
employeeGet
employeeGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
employee
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?employee=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=employeeGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.employeeget
employeeGetListOf//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/employeeGetListOf.xsd
Request element name
Response element name
employeeGetListOf
employeeGetListOfResponse
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=employeeGetListOf
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.employeegetlistof
helloSynchronicer//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/helloSynchronicer.xsd
Request element name
Response element name
helloSynchronicer
helloSynchronicerResponse
Field
Data type
Optional/Required
helloParm1
xs:string
optional
helloParm2
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?helloParm1=[value]&helloParm2=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=helloSynchronicer
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.hellosynchronicer
login//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/login.xsd
Request element name
Response element name
login
loginResponse
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=login
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.login
referenceTableGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableGet.xsd
Request element name
Response element name
referenceTableGet
referenceTableGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
referenceTable
xs:string
required
provider
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?referenceTable=[value]&provider=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=referenceTableGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetableget
referenceTableRowCreate//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableRowCreate.xsd
Request element name
Response element name
referenceTableRowCreate
referenceTableRowCreateResponse
Field
Data type
Optional/Required
referenceTable
xs:string
required
provider
xs:string
optional
recordId
xs:string
required
reference
xs:string
optional
displayValue
xs:string
optional
custom1
xs:string
optional
custom2
xs:string
optional
custom3
xs:string
optional
providerReference
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?referenceTable=[value]&provider=[value]&recordId=[value]&reference=[value]&displayValue=[value]&custom1=[value]&custom2=[value]&custom3=[value]&providerReference=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=referenceTableRowCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowcreate
referenceTableRowRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableRowRemove.xsd
Request element name
Response element name
referenceTableRowRemove
referenceTableRowRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
referenceTable
xs:string
required
provider
xs:string
optional
recordId
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?referenceTable=[value]&provider=[value]&recordId=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=referenceTableRowRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowremove
referenceTableRowSetValues//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableRowSetValues.xsd
Request element name
Response element name
referenceTableRowSetValues
referenceTableRowSetValuesResponse
Field
Data type
Optional/Required
referenceTable
xs:string
required
provider
xs:string
optional
recordId
xs:string
required
reference
xs:string
optional
displayValue
xs:string
optional
custom1
xs:string
optional
custom2
xs:string
optional
custom3
xs:string
optional
providerReference
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?referenceTable=[value]&provider=[value]&recordId=[value]&reference=[value]&displayValue=[value]&custom1=[value]&custom2=[value]&custom3=[value]&providerReference=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=referenceTableRowSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowsetvalues
referenceTableRowsUpdateCreate//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableRowsUpdateCreate.xsd
Request element name
Response element name
referenceTableRowsUpdateCreate
referenceTableRowsUpdateCreateResponse
This service cannot be called using GET requests as it has a complex request structure//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowsupdatecreate
registrationAssign//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationAssign.xsd
Request element name
Response element name
registrationAssign
registrationAssignResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationAssign
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationassign
registrationCreate//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationCreate.xsd
Request element name
Response element name
registrationCreate
registrationCreateResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationType
xs:string
required
earlyDate
xs:string
required
earlyTime
xs:string
required
lateDate
xs:string
required
lateTime
xs:string
required
reference
xs:string
optional
tourType
xs:string
required
provider
xs:string
optional
destinationType
xs:string
optional
destination
xs:string
optional
group
xs:string
optional
durationMinutes
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationType=[value]&earlyDate=[value]&earlyTime=[value]&lateDate=[value]&lateTime=[value]&reference=[value]&tourType=[value]&provider=[value]&destinationType=[value]&destination=[value]&group=[value]&durationMinutes=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationcreate
registrationCreateCompleted//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationCreateCompleted.xsd
Request element name
Response element name
registrationCreateCompleted
registrationCreateCompletedResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationCreateCompleted
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationcreatecompleted
registrationFindByReference//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationFindByReference.xsd
Request element name
Response element name
registrationFindByReference
registrationFindByReferenceResponse
Field
Data type
Optional/Required
reference
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?reference=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationFindByReference
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationfindbyreference
registrationFindBySearch//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationFindBySearch.xsd
Request element name
Response element name
registrationFindBySearch
registrationFindBySearchResponse
Field
Data type
Optional/Required
q
xs:string
optional
rows
xs:string
optional
sort
xs:string
optional
start
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?q=[value]&rows=[value]&sort=[value]&start=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationFindBySearch
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationfindbysearch
registrationFindBySearchAsKML//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationFindBySearchAsKML.xsd
Request element name
Response element name
registrationFindBySearchAsKML
No response schema specified for the service. See the service documentation for more information.
Field
Data type
Optional/Required
q
xs:string
required
rows
xs:string
optional
sort
xs:string
optional
start
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?q=[value]&rows=[value]&sort=[value]&start=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationFindBySearchAsKML
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encode
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationfindbysearchaskml
registrationGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationGet.xsd
Request element name
Response element name
registrationGet
registrationGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationget
registrationItemRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationItemRemove.xsd
Request element name
Response element name
registrationItemRemove
registrationItemRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
item
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&item=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationItemRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemremove
registrationItemSetValue//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationItemSetValue.xsd
Request element name
Response element name
registrationItemSetValue
registrationItemSetValueResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
item
xs:string
required
value
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&item=[value]&value=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationItemSetValue
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemsetvalue
registrationItemsRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationItemsRemove.xsd
Request element name
Response element name
registrationItemsRemove
registrationItemsRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationItemsRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemsremove
registrationItemsSetValue//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationItemsSetValue.xsd
Request element name
Response element name
registrationItemsSetValue
registrationItemsSetValueResponse
This service cannot be called using GET requests as it has a complex request structure//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemssetvalue
registrationRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationRemove.xsd
Request element name
Response element name
registrationRemove
registrationRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationremove
registrationSetValues//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationSetValues.xsd
Request element name
Response element name
registrationSetValues
registrationSetValuesResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
reference
xs:string
optional
earlyDate
xs:string
optional
earlyTime
xs:string
optional
lateDate
xs:string
optional
lateTime
xs:string
optional
durationMinutes
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&reference=[value]&earlyDate=[value]&earlyTime=[value]&lateDate=[value]&lateTime=[value]&durationMinutes=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationsetvalues
registrationTableItemRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableItemRemove.xsd
Request element name
Response element name
registrationTableItemRemove
registrationTableItemRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
item
xs:string
required
rowId
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&item=[value]&rowId=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTableItemRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableitemremove
registrationTableItemSetValue//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableItemSetValue.xsd
Request element name
Response element name
registrationTableItemSetValue
registrationTableItemSetValueResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
item
xs:string
required
rowId
xs:string
required
value
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&item=[value]&rowId=[value]&value=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTableItemSetValue
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableitemsetvalue
registrationTableItemsSetValues//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableItemsSetValues.xsd
Request element name
Response element name
registrationTableItemsSetValues
registrationTableItemsSetValuesResponse
This service cannot be called using GET requests as it has a complex request structure//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableitemssetvalues
registrationTableRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableRemove.xsd
Request element name
Response element name
registrationTableRemove
registrationTableRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTableRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableremove
registrationTableRowRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableRowRemove.xsd
Request element name
Response element name
registrationTableRowRemove
registrationTableRowRemoveResponse
<
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
rowId
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&rowId=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTableRowRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtablerowremove
registrationTablesRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTablesRemove.xsd
Request element name
Response element name
registrationTablesRemove
registrationTablesRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTablesRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encode
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtablesremove
registrationUnassign//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationUnassign.xsd
Request element name
Response element name
registrationUnassign
registrationUnassignResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationUnassign
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationunassign
tourCancel//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourCancel.xsd
Request element name
Response element name
tourCancel
tourCancelResponse
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourCancel
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourcancel
tourCreate//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourCreate.xsd
Request element name
Response element name
tourCreate
tourCreateResponse
Field
Data type
Optional/Required
contact
xs:string
optional
group
xs:string
optional
provider
xs:string
optional
tourType
xs:string
required
reference
xs:string
optional
plannedStartDate
xs:string
optional
plannedStartTime
xs:string
optional
plannedEndDate
xs:string
optional
plannedEndTime
xs:string
optional
vehicle
xs:string
optional
employee
xs:string
optional
description
xs:string
optional
type
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?contact=[value]&group=[value]&provider=[value]&tourType=[value]&reference=[value]&plannedStartDate=[value]&plannedStartTime=[value]&plannedEndDate=[value]&plannedEndTime=[value]&vehicle=[value]&employee=[value]&description=[value]&type=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourcreate
tourFindByReference//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourFindByReference.xsd
Request element name
Response element name
tourFindByReference
tourFindByReferenceResponse
Field
Data type
Optional/Required
tourType
xs:string
required
reference
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourType=[value]&reference=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourFindByReference
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourfindbyreference
tourGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourGet.xsd
Request element name
Response element name
tourGet
tourGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourget
tourRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourRemove.xsd
Request element name
Response element name
tourRemove
tourRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourremove
tourSetToPlanned//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourSetToPlanned.xsd
Request element name
Response element name
tourSetToPlanned
tourSetToPlannedResponse
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourSetToPlanned
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursettoplanned
tourSetToStart//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourSetToStart.xsd
Request element name
Response element name
tourSetToStart
tourSetToStartResponse
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourSetToStart
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursettostart
tourSetValues//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourSetValues.xsd
Request element name
Response element name
tourSetValues
tourSetValuesResponse
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
vehicle
xs:string
optional
employee
xs:string
optional
reference
xs:string
optional
description
xs:string
optional
plannedStartDate
xs:string
optional
plannedStartTime
xs:string
optional
plannedEndDate
xs:string
optional
plannedEndTime
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&vehicle=[value]&employee=[value]&reference=[value]&description=[value]&plannedStartDate=[value]&plannedStartTime=[value]&plannedEndDate=[value]&plannedEndTime=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursetvalues
userCreate//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userCreate.xsd
Request element name
Response element name
userCreate
userCreateResponse
Field
Data type
Optional/Required
userLogonName
xs:string
required
userName
xs:string
required
userInitials
xs:string
required
userCommonID
xs:string
required
userEmail
xs:string
optional
userPhone
xs:string
optional
userSalaryID
xs:string
optional
userPassword
xs:string
optional
userLanguage
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userLogonName=[value]&userName=[value]&userInitials=[value]&userCommonID=[value]&userEmail=[value]&userPhone=[value]&userSalaryID=[value]&userPassword=[value]&userLanguage=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.usercreate This is a payable service, which you need a special subscription to access
userGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userGet.xsd
Request element name
Response element name
userGet
userGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userget This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userRemove.xsd
Request element name
Response element name
userRemove
userRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userremove This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRoleRemove//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userRoleRemove.xsd
Request element name
Response element name
userRoleRemove
userRoleRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
userRole
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&userRole=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userRoleRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userroleremove This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRolesAllowedGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userRolesAllowedGet.xsd
Request element name
Response element name
userRolesAllowedGet
userRolesAllowedGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userRolesAllowedGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userrolesallowedget This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRoleSet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userRoleSet.xsd
Request element name
Response element name
userRoleSet
userRoleSetResponse
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
userRole
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&userRole=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userRoleSet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userroleset This is a payable service, which you need a special subscription to access
userSetValues//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userSetValues.xsd
Request element name
Response element name
userSetValues
userSetValuesResponse
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
userLogonName
xs:string
optional
userName
xs:string
optional
userInitials
xs:string
optional
userEmail
xs:string
optional
userPhone
xs:string
optional
userSalaryID
xs:string
optional
userPassword
xs:string
optional
userLanguage
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&userLogonName=[value]&userName=[value]&userInitials=[value]&userEmail=[value]&userPhone=[value]&userSalaryID=[value]&userPassword=[value]&userLanguage=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.usersetvalues This is a payable service, which you need a special subscription to access
vehicleGet//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/vehicleGet.xsd
Request element name
Response element name
vehicleGet
vehicleGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
vehicle
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?vehicle=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=vehicleGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.vehicleget
vehicleGetListOf//xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/vehicleGetListOf.xsd
Request element name
Response element name
vehicleGetListOf
vehicleGetListOfResponse
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=vehicleGetListOf
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encode
//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.vehiclegetlistof

File JSON services

These services can be called by POST requests of the binary file to upload

The response will be provided in JSON format

For more information about the service interface, follow the link to the service description

These services are provided on the URL: //xml.synchronicer.dk/express/site/synchronicer/services/apiuploadjson

ServiceDescription
binaryUpload//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.binaryupload

File XML services

These services can be called by POST requests of the binary file to upload

The response will be provided in the XML format

For more information about the service interface, follow the link to the service description

These services are provided on the URL: //xml.synchronicer.dk/express/site/synchronicer/services/apiuploadxml

ServiceDescription
binaryUpload//help.synchronicer.dk/static/default.htm#.binaryupload

Se hele servicekataloget i fuld skærm her.

Lad os tale om mulighederne

Synchronicer er et fleksibelt system, der kan anvendes til at håndtere mange forskellige typer opgaver og medarbejdere. It løsningen giver i dag resultater på bundlinjen for virksomheder med alt fra 30 til flere tusinde medarbejdere. Kontakt os for en uforpligtende vurdering af, hvordan Synchronicer kan effektivisere arbejdsgangene i netop jeres virksomhed.