Sådan fik Servicefirmaet ressourceoptimeret med overblik over mobile medarbejdere

Servicefirmaet manglede overblik over, hvor deres mobile medarbejdere præcist befandt sig. Derfor var det især svært at optimere ressourceforbruget. Efter tre uger med Synchronicer Tracking var problemet løst, og tiden bliver nu udnyttet optimalt.

Tidsregistrering var ikke optimeret
For virksomheder med medarbejdere, der arbejder uden for virksomhedens fysiske rammer, kan det være svært at udnytte tidsressourcen optimalt. En af Servicefirmaets udfordringer var, at medarbejdernes administration af tidsregistrering ikke var optimeret. Fra kontoret kunne man se, at der var fejl i tidsregistreringerne, og at der blev udbetalt løn for flere arbejdstimer, end der blev faktureret til kunder. Man kunne dog ikke se, hvor fejlregistreringerne var opstået. Derfor valgte man hos Servicefirmaet at implementere Synchronicer Tracking.

Alle medarbejderes positioner er synlige til enhver tid
Servicebilerne blev udstyret med trackingenheder, der løbende sender positioner ind til en computer. Computeren samler informationen om de enkelte bilers positioner og viser dem på et oversigtskort. Fra kontoret kan man hele tiden se, hvor bilerne befinder sig, hvor de har været – samt hvornår og hvor de er på vej hen. Alle data gemmes i systemet og kan hele tiden hentes.

Sammenhold af data sikrer effektivitet
Ved at sammenholde data om positioner og tidspunkter med den registrerede arbejdstid, blev det hurtigt synligt, hvor der var uoverensstemmelser. Og det viste sig, at en af de udbredte fejl var en misforståelse omkring registrering af starttid. Med afsæt i den viden blev det hurtigt afklaret med medarbejderne, hvordan de skulle registrering arbejdstiden korrekt.

”Hør, er det ikke overvågning?”
De første par uger følte nogle få af medarbejderne sig overvåget med det nye system, men hurtigt blev medarbejdere glade for løsningen, fordi deres færden også er dokumenteret i tilfælde af uenighed om tidsregistreringen.

15 dage fra beslutning til kørende løsning
”Vi var lidt tid om at beslutte os for et system. Vi ville være sikre på, at vi fik den rette løsning fra den rette leverandør fra starten. Og det har vi fået. Fra vi bestilte vores Synchronicer trackingløsning til alt var sat op, og det hele kørte, gik der kun 15 arbejdsdage”, fortæller Servicefirmaets medejer og daglige leder, Dennis Jensin.

Se flere cases