Nomus A/S styrer opgaver i marken med tablets

Nomus minimerer spildtid med apps og opgavestyring fra Synchronicer. Det betyder, at dokumentation og certifikater er på plads, så snart et kontrolbesøg er gennemført.

Papirarbejde og spildtid
Nomus A/S bekæmper skadedyr af alle slags på alle typer lokaliteter. Opgaverne skal løses og dokumenteres efter en række lovkrav. Derfor må Nomus’ folk ”i marken” skrive rapporter og planlægge opfølgning fra de særeste steder. Det gav tidligere en masse papirarbejde og en del spildtid.

Tjekskema som app på tablet letter processen
I dag bruger Nomus digitale tjekskemaer fra Synchronicer i form af apps på tablets. Med appen gennemgår medarbejderen et struktureret kontrolforløb. Her afkrydses de rette felter, og relevante bemærkninger og billeder tilføjes til sagen – det hele med en tablet og lige efter bogen.

Opgaver fordeles fra kontor til medarbejdere i marken med få klik
Opgaver, der oprettes i Synchronicer, optræder straks i systemet på en liste og på et kort på en pc på kontoret. Her kan medarbejderne med få klik fordele opgaverne til tablets på selve opgavestederne.

Overblik med lister og kort på kontoret
På kontoret kan personalet på listen og positionskortet se alle mobile medarbejdere, alle opgavesteder, status på opgaver, sagsakter og historik.

Certifikat til kunden udskrives på stedet
Medarbejderen i marken har også en trådløs printer med i bilen. Så kan han udskrive rapporter og lovpligtige certifikater på stedet uden at skulle tilbage til kontoret. Kunden har dermed rapport og certifikat i hånden til dokumentation straks efter kontrollen.

Alt dokumenteres og gemmes
Når en opgave er løst med appen, sikrer forbindelse til systemerne på kontoret, at alle tjeklister, billeder og bemærkninger gemmes i systemet og kan hentes både på kontoret og i marken.

Særligt overblik til kunder
Kunder kan se oplysninger på egne sager på en særlig hjemmeside. Herfra kan kunden også udskrive egne certifikater eller sende dem med e-mail til fx myndighederne.

Tid sparet og stor tryghed
”Vi har elimineret en del flagrende papirtjeklister og kan nu udskrive eller e-maile rapporter og certifikater uden først at skulle tilbage til kontoret. Vi sparer også en masse tid i planlægningen, fordi Synchronicer automatisk opretter opfølgningsopgaver. Samtidigt er dokumentationen sikret og gemt på hver enkel opgave. Det gør det nemt og giver tryghed.” siger Michael Skaarup, Nomus A/S.

Alt er samlet, gemt og dokumenteret i ét system. Helt enkelt.

Se flere cases