Dania skaber overblik og skåner miljøet med Synchronicer Flådestyring

Markedsleder
Dania Connect, en af Danmarks førende transportvirksomhed og tidligere enhed i Mærsk Gruppen, omfatter 159 lastbiler (inkl. faste vognmænd) og 430 trailere. Med tusindvis af transporter, leveringer og kørsler hver uge er Dania Connect markedsledende inden for containertransport i Danmark.

Størrelsen er en styrke og en svaghed
Som markedsleder kan man tilbyde kunderne gode priser og en god service, men med størrelsen og den store mængde ordrer følger også en risiko for at miste det logistiske overblik. Og det kan betyde mangelfuld udnyttelse af ressourcerne. Hos Dania går man ikke på kompromis med optimeringen af ressourceforbruget. ”Vores kunder skal altid have den optimale service og den bedste pris. Derfor er der ingen tvivl om, at det er uhyre vigtigt, at vi har det fulde overblik og udnytter vores ressourcer optimalt. En fornuftig udnyttelse af ressourcerne gavner også miljøet. Det går vi gerne nye veje for at sikre,” siger Thomas Duborg, IT Project Manager hos Dania.

It skaber visuelt overblik
Den vej, som Dania har valgt for at sikre effektivitet og service, går via it. Dania har valgt at implementere flådestyringsværktøjet Synchronicer i forretningen. Med Synchronicer har Danias kørselsdisponenter på kontoret fuldt overblik over, hvor alle biler og leverancer befinder sig. På kontorets computerskærme er hver bil og dens rute markeret på online kort, så disponenterne blot ved et enkelt blik kan orientere sig om kørslernes forløb. Disponenterne kan også hurtigt finde den bil, der er tættest på et opsamlingssted og dermed sikres den mest effektive levering ved alle bookinger.

Hurtige turn-arounds
Synchronicer beregner en estimeret ankomsttid for hver levering. Denne beregning foretages hvert femte minut, så kunder kan varskos om eventuelle forsinkelser. Samtidigt ved disponenten også, hvornår en given bil fx er tilbage på havnen i Århus og klar til at tage den næste tur. Med den information kan læsning og losning af bilerne planlægges nøjagtigt, og bilerne er dermed hurtigere på vejen igen uden unødigt tidsspild.

App i bilerne sikrer omgående dokumentation for levering
Chaufførerne har i lastbilerne adgang til en app, som forbinder dem med kontoret. Via appen kan de modtage beskeder, få adgang til navigationssystemet og få adgang til alle de samme systemer, som var de på kontoret. Når en levering er foretaget, registreres lastbilens GPS position og tidspunktet i systemet direkte fra appen i lastbilen, og da Synchronicer er integreret med virksomhedens øvrige systemer, er disponenterne hele tiden opdateret omkring status på leveringer.

Dokumentation omkring transport af farligt gods og højværdi gods
Der findes en række varer, som kræver særlig dokumentation ved transport. Det kan være, at der er lovmæssige krav til transporten som fx farligt gods, eller det kan være, at leverancen skal følges tæt fx særligt værdifulde genstande. Synchronicer dokumenterer, hvor en lastbil befinder sig og hvor den har kørt, og den stadige opdatering af den estimerede ankomsttid giver et helt præcist billede af leverancens status. Det betyder fx, at Dania kan dokumentere, at det farlige gods kun er blevet transporteret, hvor det er tilladt.

Integration af systemerne giver effektiv ordrehåndtering og tilfredse kunder
Integrationen til virksomhedens øvrige systemer betyder, at der spares mange timers arbejde, fordi bookinger, opdateringer og registreringer kun skal foretages én gang. ”Integrationen med hele
forretningen er en af årsagerne til, at vi valgte Synchronicer. Det er der kun få flådestyringssystemer på markedet, der kan. Det betyder, at vi ikke bare får overblik over alle leverancer og biler, men at alle processer er integrerede, så både vi og vores kunder sparer en mængde arbejdstimer og ventetid,” fortæller Thomas Duborg. Integrationen muliggør også, at kunderne via en web løsning selv kan booke kørsler direkte i Danias system. Det betyder, at kunderne booker på den tid af døgnet, der passer dem, og i deres eget tempo.

Elektronisk chaufførhåndbog online
Alle større speditionsvirksomheder med lastbiler kender problemet omkring chaufførhåndbøgerne. Det er svært at få dem opdateret, og ofte ligger de lidt nussede og forældede i bunden af bilen, eller de er måske slet ikke til at finde. Det er en udfordring Dania ikke længere behøver bekymre sig om. Fra appen i lastbilen er der direkte link til en elektronisk udgave af håndbogen, som ligger på firmaets server. Med et enkelt klik har chaufføren online adgang til dokumenterne, som opdateres centralt på en af kontorets computere. På den måde har alle chauffører altid adgang til den opdateret chaufførhåndbog.

Kort indlæringstid
At implementere nye it systemer handler mindst lige så meget om mennesker som om teknik. Hos Dania er man klar over, at brugerne af systemet er de hårdeste dommere. ”Vi havde naturligvis overvejet brugervenligheden i Synchronicer, inden vi valgte den løsning, og indlæringen er gået over al forventning. Både chauffører og disponenter har taget godt imod systemet og brugt det straks ved implementeringen. Synchronicer er så let at arbejde med, at alle kan bruge det,” siger Thomas Duborg.

Dedikerede partnere
At skabe et mobilt flådestyringssystem, der er integreret med forretningens systemer og teknikken i bilerne og skal kunne administrere tusindvis af datasæt omkring kørsler, leveringer, lastbiler og kunder, er en omfattende opgave. ”En så stor opgave, som vi har løftet her, kræver dedikerede partnere. Vi valgte Soft Design som leverandør, fordi de påtog sig ansvaret for underleverandører og alle trin i processen. Da det også er Soft Design, der har udviklet Synchronicer systemet, fik vi en yderst dedikeret leverandør. At implementere så stor en løsning har været en udfordring. Processen omkring at få alt det forskellige hardware til at spille sammen har været omfattende, og det er uhyre vigtigt, at teknikerne har de rette kompetencer inden for både hardware og kommunikationsteknologi. Vi har været meget tilfredse med den indsats, som Soft Design har ydet,” fortsætter Thomas Duborg.

Til glæde og gavn for miljø, kunder og økonomi
Et af de første resultater, Dania har oplevet ved implementeringen af Synchronicer, er øget effektivitet. Med det nye overblik kan disponenterne bedre planlægge kørslerne, og det har forbedret logistikken. Leveringerne er blevet hurtigere og mere præcise, og det har betydet færre kørte kilometer og et fald i forbruget af brændstof. ”Som aktør i en af de brancher, der udleder en signifikant mængde CO2, har vi en vigtig opgave med løbende at arbejde på at reducere vores CO2 udslip og passe på miljøet. Det har vi gjort med Synchronicer. At vi samtidig kan yde vores kunder en bedre service og effektivisere vores forretning, gør jo bare det hele endnu bedre,” siger Thomas Duborg.

Ud over den forbedret effektivitet og den gavnlige virkning på miljøet har Synchronicer bevirket, at disponenterne har fået en roligere arbejdsdag og mere tid til andre opgaver, fordi chaufførerne med navigation og beskeder direkte i bilen ikke behøver ringe til kontoret så ofte. Også på kundesiden har løsningen givet positive resultater. Kunderne er meget tilfredse med muligheden for online booking, og den øgede service som følge af det overblik, disponenterne har fået.

Fremtiden
Selvom løsningen med Synchronicer allerede er en succes, er Dania ikke færdige endnu. ”Løsningen er en succes, men vi kan gøre det endnu bedre, og det skal vi. Jo mere vi arbejder med systemet, des flere nye muligheder ser vi. Hvad vi har i støbeskeen, vil jeg dog ikke røbe her,” afrunder Thomas Duborg.

Bliv klogere på de mange aspekter, Synchronicer Flådestyring kan optimere din flåde og skabe resultater på bundlinjen her.

Se flere cases